2022 Allemaal voor ons belang

Geschreven door Mirjam Bosveld

Op 21 en 22 oktober 2022 speelden we ‘Allemaal voor ons belang’, alweer een stuk van onze eigen regisseur-schrijver Mirjam Bosveld. In het mooie dorp Nieuwenhoven – wie kent het niet – heeft de plaatselijke wethouder een prachtig nieuw pand laten bouwen voor dorpshuis ‘Ons Belang’. Niet dat het bestuur van het dorpshuis daar nou op zat te wachten, maar de wethouder had er belang bij. Vlak voor het geplande openingsfeest, sloeg corona ook in Nieuwenhoven hard toe. De feestelijkheden werden uitgesteld, het dorpshuis moest dicht en ‘Ons Belang’ belandde financieel in zwaar weer. Nu men elkaar weer openlijk mag ontmoeten, dreigt een faillissement en dus definitieve sluiting van ‘Ons Belang’. En dat is iets wat noch de wethouder, noch het bestuur, noch de gebruikers van het dorpshuis willen. Alleen hebben ze allemaal zo hun eigen motieven en eigen ideeën over een oplossing om het tij te keren. Gaat het eigenlijk nog wel om ‘Ons Belang’?