Bestuur

Het Gebeuren is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (32104797). De vereniging wordt geleid door een bestuur. We hebben jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarin we inzage geven hoe de zaken ervoor staan in de vereniging. We maken dan de balans op van de financiën en we nemen de reglementen door. Ieder lid mag zijn of haar stem uitbrengen. Ook bespreken we hoe de volgende productie tot stand komt. Het script van de productie wordt gelezen en ideeën voor decor, licht en techniek worden doorgenomen. Ook zaken als huur, contributie, sponsoring en PR staan op de agenda. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: