Onze sponsoren

Als vereniging en toneelgroep “Het Gebeuren” zijn wij elk jaar bij de productie van een nieuwe uitvoering ook weer afhankelijk van sponsoren en donateurs. We zijn altijd op zoek naar bedrijven en instanties die bereid zijn een bijdrage te leveren in de vorm van geld of goederen om de kosten van onze producties te dekken. Afspraken worden vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Als sponsor wordt uw (bedrijfs)naam en/of logo vermeld op de website, in onze nieuwsbrief 'De Schijnwerper', in het programmaboekje van de voorstelling en op de presentatie bij de voorstellingen. 

Wanneer u het Hoevelakense toneel een warm hart toedraagt en denkt iets te kunnen betekenen voor “Het Gebeuren” neem dan contact met ons op. 

 

Wij danken onze sponsoren.

Donateurs
U bent natuurlijk ook altijd welkom om direct aan ons een bedrag (naar eigen keuze) naar ons over te maken. Dit kan onder vermelding van uw naam- en adresgegevens op: NL12INGB0002301323 t.n.v. Toneelgroep Het Gebeuren.