2017 Zorgelijke Zaken

Geschreven door Mirjam Bosveld

Het is onze regisseur Mirjam Bosveld weer gelukt! Of mogen we haar vanaf nu onze schrijfster/regisseur noemen. Want dat ze kan schrijven, dat heeft ze alweer bewezen!! Haar derde toneelstuk is een feit. Op 31 maart 2017 wordt door Toneelgroep Het Gebeuren de wereldpremière gespeeld van ‘Zorgelijke Zaken’. Op 1 april 2017 wordt het stuk nog twee maal uitgevoerd tijdens een matinee- en een avondvoorstelling.

Carel van Eijck senior, oprichter en groot aandeelhouder van Van Eijck Textiel, is ten gevolge van een ernstig auto-ongeluk opgenomen op de Intensive Care van een ziekenhuis, waar hij kunstmatig in coma wordt gehouden. Zijn vrouw Conny, dochter Claudia, zoon Carel jr. en diens vrouw Diane krijgen een familiekamer ter beschikking om dicht bij hem te kunnen zijn en samen het moeilijke nieuws te verwerken. Dat verwerken doet ieder op geheel eigen wijze. Conny lijkt de toestand van haar man enkel zakelijk en nuchter te benaderen en zou het liefst zien dat Claudia, die oprecht ontdaan is, er ook op die manier mee omging. Carel jr. grijpt de omstandigheden aan om een in zijn ogen fantastische zakelijke deal, waar zijn vader fel op tegen was, er via zijn zus toch door te drukken. Diane vind het voornamelijk heel vervelend dat de situatie haar dagelijkse luxe-leventje zo ontregelt.

Carels persoonlijke assistente Siska die bij hem in de auto zat tijdens het ongeluk, is er met lichtere verwondingen vanaf gekomen, ze moet een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Zij en haar zoon Robbert, die als salesmedewerker ook bij Van Eijck textiel werkt, willen van de gelegenheid gebruik maken om feiten te onthullen waarvan Conny niet op de hoogte is. Althans, dat dachten ze. Conny is er op gebrand om die onthullingen onder de dekmantel te houden, Carels reputatie en goede naam van de familie mogen onder geen beding worden beschadigd.

Astrid, de verpleegkundige van de afdeling, stelt zich wel héél erg betrokken op bij Carel en zijn familie, wat lang niet door iedereen gewaardeerd wordt. Als tot overmaat van ramp de behandelend arts en de arts-assistent nota bene in het bijzijn van de familie onenigheid krijgen over de gestelde diagnose lijkt het er op dat Carel zal komen te overlijden. Iets wat zijn zus Hillie vanaf het begin al vermoedde dat zou gaan gebeuren, zij is op eigen houtje de hele uitvaart al aan het regelen.

Carel krijgt het op zijn ziekbed zwaar te verduren. Iedereen wil iets van hem, ieder om zijn of haar eigen reden. En ieder heeft zo zijn of haar eigen methode om dat van hem te krijgen, goedschiks dan wel kwaadschiks. En ook al is hij niet in staat een woord uit te brengen, door alle verwikkelingen rondom zijn bed leren we de man Carel steeds beter kennen. En dat pakt niet voor iedereen gunstig uit….

Zorgelijke zaken is een hilarische familietragedie.