Vriendenformulier


(1) Door het aanvinken van de machtiging geef ik toestemming aan Het Gebeuren om via doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Het Gebeuren. Ben je het niet eens met de betaling, dan kun je binnen 8 weken, zonder opgaaf van reden, het bedrag terugboeken door contact met je bank op te nemen. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als we te horen krijgen waarom je het er niet mee eens bent.

Tevens verklaar ik door het versturen van dit formulier de privacyverklaring op de website: www.hetgebeuren.com te hebben gelezen en expliciet toestemming te geven voor het verwerken van bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van mijn donateurschap.