Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
– De secretaris: Myriam Beitler
– De penningmeester: Karen Brouwer
– De voorzitter: Feije Duim
Toneelgroep Het Gebeuren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort: 32104797.

 

Wikipedia.org: Amateurtoneel of -theater.
‘Amateurtoneel of amateurtheater is toneel gespeeld door een gezelschap van amateurs. Amateur slaat niet op de kwaliteit van het spel, maar op het feit dat de acteurs in de eerste plaats toneelspelen om de hobby en niet als broodwinning’.

Doel van “Het Gebeuren” is om zoveel mogelijk in te spelen op de speelbehoefte van de spelers en de wensen van het publiek uit Hoevelaken en omgeving. Elk jaar gaan we er met zijn allen tegenaan om weer iets moois op de planken te krijgen. Tussendoor spelen we voor organisaties, bij de opening van een gebouw of gewoon bij de Dorpsdag van Hoevelaken.

De energie die uitgaat van toneelspelen en het oefenen en in de huid kruipen van een personage lijkt ons aardig te lukken. Door het jaar heen maken we als vereniging de balans op van welke faciliteiten er nodig zijn en wat er voor een nieuwe productie nodig is. Van PR tot aan rekwisieten en decor tot folders en website. Van huur tot contributie en sponsoring. Alles heeft sturing nodig om een productie tot stand te brengen. Wij van het bestuur doen er zoveel mogelijk aan om dit ieder jaar en voor de toekomst mogelijk te maken.

Omdat we een vereniging zijn mogen we als bestuur de leden elk jaar weer inzage geven hoe de zaken ervoor staan in de vereniging.
We schrijven elk jaar een algemene ledenvergadering uit. Hierin maken we de financiën inzichtelijk en hoe de productie tot stand komt. Elke twee jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen en de reglementen doorgenomen. Ieder lid mag zijn of haar stem uitbrengen. Stukken worden gelezen en decor en licht en techniek worden doorgenomen.

De sfeer en samenspel zijn van groot belang om met elkaar te werken dus hier wordt elk jaar nauwgezet naar gekeken.

Comments are closed.