Sponsoring

Als Vereniging en toneelgroep “Het Gebeuren” zijn wij elk jaar bij de productie van een nieuwe uitvoering ook weer afhankelijk van een vaste groep sponsoren, maar ook van acties die geld opleveren. Daarnaast gaan we vanuit het bestuur ook op bezoek bij eventuele nieuwe sponsoren. We denken dan aan bedrijven en instanties die bereid zijn een bijdrage te leveren in de vorm van geld of goederen. Dit om een bijdrage te leveren aan de onkosten voor de productie van het lopende jaar. Bij een eventueel bezoek krijgt u een sponsorovereenkomst en zal uw (bedrijfs)naam worden vermeld op de website, als dat gewenst is. Ook kan uw naam vermeld worden in onze nieuwsbrief ‘De Schijnwerper’ en in het programmaboekje van de voorstelling. Rondom de voorstellingen wordt er ook altijd een presentatie gedraaid waarin uw naam zeker in opgenomen zal zijn. In overleg kunt u  hierin met de bedrijfsnaam zelfs als hoofdsponsor expliciet worden genoemd.

Wanneer u het Hoevelakense toneel een warm hart toedraagt en denkt iets te kunnen betekenen voor “Het Gebeuren”, stuur dan een e-mail naar info@hetgebeuren.com.

U bent natuurlijk ook altijd welkom om direct aan ons een bedrag (naar eigen keuze) naar ons over te maken. Dit kan onder vermelding van uw naam- en adresgegevens op: NL12INGB0002301323. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Comments are closed.